365bet官网伴您365天开心!
当前位置: 主页 > 365bet >

八宅风水吉凶

时间:2020-02-22 09:28来源:原创 作者:admin 点击:

 八宅风水吉凶,家居风水测吉凶,在八宅中,可分为东四宅和西四宅。东四宅辨别是:震宅、离宅、巽宅、坎宅;西四宅辨别是:乾宅、兑宅、艮宅、坤宅。吉凶如何看?门为主,房为宾,斗转星移定君臣。”以门为主看九星飞临何方,而定方位的吉凶,前人发清晰明了“八门套九星”的方法,也叫大年夜游年法。 >>>八宅风水图解入门

 八宅风水吉凶

 八宅风水吉凶方位

 八字风水大年夜游年歌诀

 干 六 天 五 祸 绝 延 生。

 坎 五 天 生 延 绝 祸 六。

 艮 六 绝 祸 生 延 天 五。

 震 延 生 祸 绝 五 天 六。

 巽 天 五 六 祸 生 绝 延。

 离 六 五 绝 延 祸 生 天。

 坤 天 延 绝 生 祸 五 六。

 兑 生 祸 延 绝 六 五 天。

 假设开干门,以干为伏位,按后天八卦依次摆设,则坎方为六煞,艮方为天医,震方为五鬼,巽方为祸患,离方为绝命,坤为延年,兑方为朝气。

 八宅风水吉凶方位若何找

 八宅按后天八卦分九个宫:1北宫:坎(水);2西南宫:坤(土);3东宫:震(木);4西北宫:巽(木);5中宫:男坤女艮(土);6西北宫:干(金);7西宫:兑(金);8西南宫:艮(土);9南宫:离(火);吉位:朝气(旺丁,大年夜吉),天医(财位,大年夜吉),延年(添寿,大年夜吉),伏位(安然平静,不凶吉),凶位:绝命(大年夜凶),五鬼(大年夜凶),六煞(次凶),祸患(小凶)。

 一团体的命卦和家宅的宅卦合营,一团体的命卦是依据出身年计算的,男性与女性的计算方法是分歧的,

 2000年前出身:男(100-出身年后’两位数’)÷9求余数,如一个1988年出身的汉子,(100-88)÷9余数是3,下面可以找到’震’,

 女(出身年后’两位数’-4)÷9求余数,如一个1987年出身的女人,(87-4)÷9余数是2,下面可以找到’坤’,

 坐生向生 —— 如意不祥,坐旺向旺 —— 财路广进,

 坐煞向生 —— 申明远播,坐逝世向生 —— 绝处逢生,

 坐池向生 —— 先贱后贵,坐逝世向旺 —— 先贫后发,

 坐生向煞 —— 萎靡不振,坐旺向逝世 —— 先富后贫,

 坐煞向逝世 —— 丧事不时,坐逝世向煞 —— 血光不时。

 八宅风水四吉位:

 朝气位(贪狼):财气好,安康话力充沛,移平易近,游览,提高(朝气之神);生生不息之意,利男性名声,忌做厕所浴室,否则会惹起尽职,多病痛,女性当心小产。

------分隔线----------------------------